Yr Athro David Stocker

Yr Athro David Stocker

Yr Athro David Stocker
Role
Ymddiriedolwr ac Aelod Pwyllgor dros Loegr, Gogledd
Mae David yn gweithio yn y sector treftadaeth yn Swydd Lincoln a Dwyrain Canolbarth Lloegr.

Mae wedi gweithio fel archeolegydd a hanesydd pensaernïol yn y sector treftadaeth ers 1978. Ar hyn o bryd, mae'n Athro Gwadd Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Leeds, ac yn gydymaith ymchwil o Brifysgol Caerefrog, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a Choleg Sant Ioan Caergrawnt.

Gweithiodd David yn English Heritage rhwng 1986 a 2012. Mae wedi dal swyddi gwirfoddol o fewn llawer o gyrff treftadaeth, gan gynnwys Cymdeithas Archeolegol Prydain, y Cyngor Archaeoleg Brydeinig, y Gymdeithas Archaeoleg Ganoloesol, y Gymdeithas Archaeoleg Eglwysig, Ymddiriedolaeth Treftadaeth Swydd Lincoln a Chymdeithas Hanes ac Archaeoleg Swydd Lincoln.

Mae hefyd wedi bod yn aelod o nifer o bwyllgorau yn y Gronfa Treftadaeth, gan gynnwys: Dwyrain Canolbarth Lloegr (2013–2018), Gogledd Ddwyrain Lloegr (2018–2019), Swydd Efrog a'r Humber (2018–2019), Gogledd Orllewin Lloegr (2018–2019) Lloegr, Gogledd (2019–2022) a Lloegr, Canolbarth Lloegr a Dwyrain Lloegr (2021–2022). Ar hyn o bryd mae'n gynrychiolydd Ymddiriedolwyr ar Banel Cynghori Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol.

David yw Llywydd ac Ymddiriedolwr Cymdeithas Cofnodion Lincoln, ac enwebai CBA i Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae ei ddiddordebau academaidd mewn archaeoleg ganoloesol (adeiladau, eglwysi, aneddiadau a thirwedd), y mae wedi ysgrifennu llawer o erthyglau a llyfrau yn eu cylch. Mae'n byw mewn hen ffermdy yn Swydd Lincoln, lle mae'n weithgar mewn grwpiau treftadaeth leol wrth ddysgu chwarae'r recordydd.