Maria Adebowale-Schwarte

Maria Adebowale-Schwarte

Maria Adebowale
Mae Maria yn strategydd lle cynhwysol ac adnewyddu trefol, a Chyfarwyddwr y Living Space Project, sef gwasanaeth ymgynghori a melin drafod creu lleoedd a mannau gwyrdd.

Mae ganddi dros bum mlynedd ar hugain o arbenigedd ymarferol a strategol mewn sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol sydd â lle o bwys, treftadaeth, amgylchedd a ffocws ar grantiau. Mae wedi bod yn gynghorwr ar gyfer sawl rhaglen ariannu, ymhlith eraill, y Gronfa Loteri Fawr, NESTA, Artists Project Earth a Natural England.

Mae rolau penodiadau cyhoeddus presennol Maria yn cynnwys aelod o Fwrdd Asiantaeth yr Amgylchedd, Cadeirydd Pwyllgor de ddwyrain Lloegr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a Chomisiynydd ar Gomisiwn Datblygu Cynaliadwy Maer Llundain. Mae hefyd yn gyn-Gomisiynydd English Heritage.

Mae ganddi radd gyntaf mewn astudiaethau sefydliadol a chyfraith busnes o Brifysgol Lancaster, gradd Meistr mewn Cyfraith Ryngwladol o SOAS, Prifysgol Llundain, ac mae'n ddebynnydd Cymrodoriaeth Arweinyddiaeth Gymdeithasol Clore.

Maria yw awdur y llyfr ‘The Place Making factor’ yn seiliedig ar ei hymchwil a'i phrofiad o ddefnyddio meddwl fel amharu ar wneud grantiau seilo a dyngarwch.