Ray Macfarlane

Ray Macfarlane

Ray Macfarlane
Ray Macfarlane yw Cadeirydd Amgueddfeydd Orielau'r Alban, y corff datblygu cenedlaethol ar gyfer y sector amgueddfeydd ac orielau yn yr Alban.

Cafodd ei phenodi i'r rôl hon ar ôl gwasanaethu saith mlynedd fel cadeirydd y Pwyllgor Cydnabod. Mae'r fenter hon gan lywodraeth yr Alban yn dynodi ac yn buddsoddi mewn casgliadau o bwys cenedlaethol a gynhelir y tu allan i amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol.

Mae Ray wedi cynnal sawl penodiad cyhoeddus yn y sector diwylliant gan gynnwys ymddiriedolwr a dirprwy gadeirydd Orielau Cenedlaethol yr Alban, cadeirydd Scottish Screen a dirprwy gadeirydd Cyngor Celfyddydau'r Alban.

Yn ddiweddar cwblhaodd gyfnod yn y swydd fel cadeirydd Home Scotland a bu'n gyfarwyddwr anweithredol Home Group.

Graddiodd Ray gydag MA, LLB, MBA. o Brifysgol Glasgow a dechreuodd ei gyrfa fel cyfreithiwr mewn practis preifat. Yna cymerodd rolau uwch reolwr yn Scottish Enterprise, lle'r oedd hi'n rheolwr gyfarwyddwr, a Banc yr Alban lle bu'n uwch gyfarwyddwr a phennaeth Group Community Investment.

Mae hi bellach yn gadeirydd Bwrdd Cymorth Cyfreithiol yr Alban.

Mae Ray hefyd yn un o ymddiriedolwyr Sefydliad Orielau Cenedlaethol yr Alban, Tatŵ Milwrol Brenhinol Caeredin a Sefydliad Hopetoun.