Aelodau annibynnol anweithredol

Aelodau annibynnol anweithredol

Penodwyd ein haelodau annibynnol anweithredol yn ystod hysbyseb agored i ymuno â'r Pwyllgor Archwilio a Risg, a'r Pwyllgorau Cyllid, Staffio ac Adnoddau.

Maent yn rhoi persbectif allanol a chymorth ac arweiniad annibynnol ar faterion pwyllgorau.