Cath a menyw yn gweithio o gartref

Publications

Adroddiad DASH 2021: o bandemig i gynllunio yn y dyfodol

Adroddiad DASH 2021 Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd ar 25 Ionawr 2022, yn dwyn ynghyd ymatebion 4,514 o unigolion o 323 o sefydliadau. Cynhaliwyd yr arolwg o fis Medi i fis Tachwedd 2021. Dadansoddodd adroddiad cyntaf DASH, a gyhoeddwyd ar 14 Hydref 2020, ymatebion 4,120 o unigolion o 281 o