Rhowch gychwyn arni ar-lein gyda'n canllawiau digidol newydd

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi comisiynu cyfres newydd o ganllawiau i gefnogi sefydliadau treftadaeth sy'n symud i fyd ar-lein.

Mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) wedi ysgogi llawer o sefydliadau treftadaeth i fynd ar-lein, rhai am y tro cyntaf. Yn ystod haf 2020, byddwn yn rhyddhau cyfres newydd o ganllawiau digidol i'w cefnogi.

Rydym wedi dewis y canllaw pynciau mewn ymateb i'r hyn sy'n dod o’n harolwg Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH).

Defnyddiwch y dolenni ar y dudalen yma i lawrlwytho'r canllawiau, ac i ymuno â'n cylchlythyr i gael gwybod pryd mae unrhyw ganllawiau'r dyfodol ar gael.

 

Canllawiau Digidol

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein

Mae ein canllaw digidol cyntaf yn amlinellu sut y gall sefydliadau weithio'n ddiogel gyda phlant a phobl ifanc ar-lein. Fe'i cynhyrchwyd gan arbenigwyr diogelwch ar-lein Childnet

 

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi hyder a sgiliau digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU. Darganfod mwy.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...