Sut mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi ein helpu

Sut mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi ein helpu

I ddathlu dwy flynedd o Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, buom yn siarad â grantïon am y ffordd y mae wedi bod o fudd i'w sefydliadau.

I nodi'r achlysur, mae rhai prosiectau a ariannwyd gennym drwy'r fenter wedi bod yn siarad â ni am yr effaith y mae cyllid Sgiliau Digidol wedi'i chael ar eu sefydliadau.

Maen nhw hefyd yn cynnig rhai o'u hawgrymiadau digidol gorau i ni i helpu eraill sy'n dechrau ar eu taith ddigidol.

Dysgwch fwy am yr effaith y mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi'i chael hyd yn hyn.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...