Gweithio gyda gwirfoddolwyr digidol

Gweithio gyda gwirfoddolwyr digidol

Mae Lucy Crompton-Reid, Prif Weithredwr Wikimedia UK, yn dweud wrthym sut i ysbrydoli ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr digidol.

Mae ein hymchwil ers 2020, gan gynnwys yr arolwg manwl o Agweddau a Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, wedi canfod na fu gweithio gyda gwirfoddolwyr digidol erioed yn bwysicach, ond nid oes gan lawer ohonynt yr hyder na'r sgiliau.

I ddathlu dwy flynedd o'n hymgyrch Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth gwerth £3.5 miliwn, buom yn siarad â Lucy Crompton-Reid, o Wikimedia UK, sydd wedi derbyn cyllid ar gyfer ei brosiect Connected Heritage ar ffyrdd o ymgysylltu ac uwchsgilio gwirfoddolwyr.

Dysgwch fwy am yr effaith y mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi'i chael hyd yn hyn.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...