Dogfennau ategol: Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Dogfennau ategol: Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Dogfennau ategol y mae angen eu cyflwyno gyda'ch cais Grant Buddsoddi mewn Coetir – templed cost, templed Canlyniadau Coedwig Cenedlaethol, rhestr wirio mesur llwyddiant a rhestrau gwirio caniatadau

Crëwyd y dudalen: 30 Ionawr 2024

Pwysig

Mae'r rhaglen hon bellach ar gau i geisiadau newydd. Mae'r arweiniad hwn i'w ddefnyddio gan ymgeiswyr llwyddiannus PEF Rownd 5 yn unig. Darllenwch yr arweiniad llawn a gawsoch trwy e-bost cyn gwneud cais am y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG).

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau canlynol o'r dudalen hon:

  • templed Canlyniadau Coedwig Cenedlaethol – mae'r ddogfen hon yn orfodol
  • templed cost – mae'r ddogfen hon yn orfodol
  • rhestr wirio mesur llwyddiant – bydd hyn yn ein helpu i wirio sut mae eich prosiect yn cyflawni ein canlyniadau
  • rhestr wirio cynllun coetiroedd a chaniatadau – byddem yn disgwyl i'r holl ganiatadau perthnasol fod wedi'u gwneud neu ar y gweill

Rhaid i chi lenwi'r rhain a'u hatodi i'ch cais. Gweler y nodiadau cymorth cais Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) a gawsoch drwy e-bost i gael rhagor o fanylion am yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen.

Cydnabod eich grant

Darganfyddwch sut i gydnabod eich Grant Buddsoddi mewn Coetir.

Cymorth technegol

I gael cymorth technegol neu gymorth gyda hygyrchedd, cysylltwch â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid naill ai drwy e-bost yn enquire@heritagefund.org.uk neu ffoniwch 020 7591 6044. 

Darllenwch fwy am fathau eraill o gymorth y gallwn eu darparu drwy gydol eich proses ymgeisio.