Person walking up stairs

Mynnwch gyngor

Mynnwch gyngor

Mynnwch gyngor

Gwnewch y mwyaf o'n cyllid gyda'n cyngor ymarferol a'n cynghorion da ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth.

Rydym am eich helpu i gael cyllid. Rydym hefyd am eich helpu i gynnal prosiect treftadaeth llwyddiannus.

Edrychwch isod ar ein hadnoddau a chynghorion, gan ddefnyddio ein profiad a'n harbenigedd dros 25 mlynedd i gefnogi'r sector.

Cwestiwn o hyd? Mae croeso i chi gysylltu â ni

Ein cyllid

Rydym wedi atal pob grant newydd tan o leiaf fis Hydref 2020. Mae hyn er mwyn i ni allu gweithio'n agos gyda sefydliadau rydym eisoes yn eu hariannu i'w helpu drwy bandemig coronafeirws (COVID-19).

Dewch o hyd i'r holl wybodaeth am ymgeisio am gyllid, darllenwch drwy ein canllawiau arferion da a darganfyddwch yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan yr holl brosiectau a ariannwn.

Coronafeirws (COVID-19)

Mae gennym ystod o gyllid brys a chymorth eraill  ar gael i helpu eich sefydliad treftadaeth yn ystod argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Digidol

Rydym yn cynnig hyfforddiant ac adnoddau am ddim i helpu pob sefydliad treftadaeth i ffynnu yn yr oes ddigidol drwy ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.