Rhoi digidol ar waith yn eich sefydliad treftadaeth

Rhoi digidol ar waith yn eich sefydliad treftadaeth

Kati Price
Rhannodd Kati Price, Pennaeth Cyfryngau Digidol a Chyhoeddi yn Amgueddfa V&A, Llundain rhai o'i hoff enghreifftiau o lwyddiant digidol.

"Mae digidol yn ffordd hollbwysig o gyflawni ein cenhadaeth a sut rydym yn ymgysylltu â miliynau o bobl" - Pennaeth Cyfryngau Digidol a Chyhoeddi yn Amgueddfa V&A

Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy:

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Yn ddiweddar lansiwyd ein Menter sgiliau digidol newydd ar gyfer treftadaeth, sy'n anelu at wella galluoedd digidol ar draws y sector treftadaeth. Mae cyllid, hyfforddiant a chymorth ar gael i sefydliadau treftadaeth ac arweinwyr y sector.

Fel rhan o hyn, gofynnwyd i Katie Price o’r V&A i ddisgrifio'r gwahaniaeth y gall digidol ei wneud ar gyfer sefydliadau treftadaeth. Gwyliwch y fideo i ddarganfod cynghorion, syniadau a chyngor gwych y gall sefydliadau o bob maint eu defnyddio.

Mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...