United By Numbers: The National Lottery at 25, by David Mach RA

Y Loteri Genedlaethol yn 25 oed

Y Loteri Genedlaethol yn 25 oed

Mae'r Loteri Genedlaethol yn dathlu 25 mlynedd eleni ac mae'r £40biliwn a godwyd ar gyfer achosion da yn ystod y chwarter canrif ddiwethaf wedi cael effaith anhygoel ar fywyd yma yn y DU, gan ddod ag oes aur i dreftadaeth y DU.

Ers y gên gyntaf ar 19 Tachwedd 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi adfywio ein treftadaeth genedlaethol, gan weddnewid llawer o'n sefydliadau gwych a chyrraedd pob cymuned yn y wlad. 

Mae buddsoddiad Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cyfateb i £8biliwn hyd yma. O Ynys Bute yr Alban i Flaenafon a Derry i Dungeness, rydym wedi ariannu mwy na 44,000 o brosiectau yn ystod y chwarter canrif.

Porwch drwy’r straeon isod am bobl ledled y DU yn dathlu, adfywio a rhannu eu treftadaeth, diolch i'r Loteri Genedlaethol.