The Hands on Heritage project

Treftadaeth LGBT

Treftadaeth LGBT

Mae gan dreftadaeth rôl hollbwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas lewyrchus, decach a chynhwysol.

Dros y 25 mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi mwy na £5miliwn ledled y DU wrth rannu straeon am gariad, creadigrwydd, gweithredaeth a llawer mwy.

Yr haf yma, rydym yn dathlu rhai o'r prosiectau treftadaeth LGBT ysbrydoledig yr ydym wedi bod yn falch i'w hariannu.

Porwch drwy rai o'n huchafbwyntiau isod. Ac os ydych yn cael eich ysbrydoli i archwilio treftadaeth LGBT, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.

Charlotte Kingston, Exhibition Curator
Charlotte Kingston, Exhibition Curator

Blog

Twilight People: stories of gender and faith from beyond the binary

The lives of transgender people are often overlooked when it comes to our heritage, which is why it’s so important to capture their stories in their own words. Exhibition curator Charlotte Kingston reveals some of her experiences working to bring these stories to a wider audience.

Blog

LGBT+ History Month: building an inclusive future

At the National Lottery Heritage Fund, we want to support an inclusive heritage sector. To celebrate LGBT+ History Month, Liz Ellis highlights some of the LGBT+ heritage projects we have been proud to support.
Young people trying on costumes at Bath Costume Museum
Young people enjoy trying on costumes and finding out about fashion in the past Wiltshire Youth Arts Partnership

Project