The Hands on Heritage project

Treftadaeth LGBT

Treftadaeth LGBT

Mae gan dreftadaeth rôl hollbwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas lewyrchus, decach a chynhwysol.

Dros y 25 mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi mwy na £5miliwn ledled y DU wrth rannu straeon am gariad, creadigrwydd, gweithredaeth a llawer mwy.

Yr haf yma, rydym yn dathlu rhai o'r prosiectau treftadaeth LGBT ysbrydoledig yr ydym wedi bod yn falch i'w hariannu.

Porwch drwy rai o'n huchafbwyntiau isod. Ac os ydych yn cael eich ysbrydoli i archwilio treftadaeth LGBT, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.