Investing in LGBTQ+ heritage

A person standing in front of a glass display of pride flags, t-shirts, leaflets and other memorabilia in a glass case
Mark Etheridge, Curadur Hanes LHDTC+ o flaen arddangosfa 'Mae Cymru'n... Falch.

Straeon

Mae Cymru'n Falch: golwg ar gasgliad LHDTC+ cenedlaethol

Mae Amgueddfa Cymru wrthi'n casglu gwrthrychau, dogfennau, ffotograffau a hanesion llafar er mwyn cynrychioli'r gymuned a'r profiad byw LHDTC+ yn llawn yng Nghymru
Museum of Oxford's Queering Spires exhibiton. Display post it notes with comments and memories from visitors.

Straeon

Astudiaeth Achos: Queering Spires - a history of LGBTIQA+ spaces in Oxford

The organisation The Museum of Oxford is dedicated to telling the story of Oxford and its people. The project The temporary exhibition, Queering Spires aimed to tell the untold stories of hidden queer spaces in the city of Oxford. The local authority run museum wanted to focus on the principles of a