History of the Academy

Tryloywder a chaffael

Tryloywder a chaffael

Fel corff cyhoeddus, rydym yn ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd ac yn hawdd ei deall.
  • Gellir dod o hyd i'r holl wahoddiadau i dendro ar chwiliwr contractau y Llywodraeth GOV.UK(teipiwch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" yn y chwiliad manylach i ddod o hyd i'r holl restri penodol).
  • Rydym yn postio ein holl fanylion diweddar am strwythur, cyflogau a threuliau staff. Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydym hefyd yn cyhoeddi trafodion dros £500.

Os oes gwybodaeth benodol yr hoffech ei gweld neu ei chyrchu, anfonwch e-bost i foi@hlf.org.uk.

Mae tendrau ar gael ar y chwiliwr contractau ar GOV.UK