Buddsoddi mewn treftadaeth pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)

Buddsoddi mewn treftadaeth pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)

Mae treftadaeth yn perthyn i bob un ohonom - a dyna pam rydym am helpu i adrodd straeon pawb.

Yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn cefnogi pob math o brosiectau sy'n archwilio ac yn dathlu treftadaeth cymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

Rydym hefyd am helpu'r sector ei hun i adlewyrchu poblogaeth y DU yn well.

Dyna pam yr ydym yn ei gwneud yn orfodol bod yr holl brosiectau rydym yn eu hariannu yn sicrhau bod ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.

Edrychwch ar yr hyn rydym wedi'i ariannu isod, a dysgwch fwy am sut y gall eich prosiect gael cyllid.

Y termau rydym yn eu defnyddio

Rydym yn defnyddio'r acronym BAME oherwydd ein bod yn credu ei fod yn cael ei ddeall yn eang. Gall hunaniaethau fod yn gymhleth ac yn rhyngadrannol, ac rydym hefyd yn ymwybodol y gallai llawer o'r term hwn deimlo'n annigonol neu'n gyfyngol. Rydym yn adolygu'r iaith a ddefnyddiwn yn gyson.

Yn yr Alban, defnyddir y term MECC (cymuned lleiafrifoedd ethnig a diwylliannol) hefyd i gynnwys ystod ehangach o gymunedau, gan gynnwys poblogaethau Dwyrain Ewrop a Sipsiwn/Teithwyr.