Pobl ifanc

Plant a phobl ifanc

Plant a phobl ifanc

Plant a phobl ifanc

Mae gan dreftadaeth rôl hanfodol i'w chwarae o ran cyfoethogi bywydau plant a phobl ifanc, gan greu cymdeithas fwy cynhwysol.

Dros y 25 mlynedd diwethaf, rydym yn falch o fod wedi buddsoddi dros £60miliwn ledled y DU mewn prosiectau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen Tynnu'r Llwch gwerth £10m.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i wneud treftadaeth yn fwy cynhwysol a hygyrch i ystod ehangach o bobl ac mae hyn yn cynnwys y cenedlaethau iau. Gwyddom y gall plant a phobl ifanc chwarae rhan bwysig wrth greu prosiectau treftadaeth arloesol a chyffrous sy'n siarad â hwy mewn gwirionedd. 

Archwiliwch rywfaint o'n gwaith isod a dewch o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer eich prosiect, yna darganfyddwch a yw eich syniad yn gymwys i gael cyllid.

Young people gathered around a red sofa
Ignite Yorkshire's Cactus Crew

Straeon

A revolution in industrial heritage

In our conversation with Marie Millward, Ignite Yorkshire project manager, we discuss how to move beyond "nostalgia" to engage young people with our industrial past.
Children and adults dancing and smiling
Pakiki Theatre group.

Projects

Who Wants To Be An Olympian?

Pakiki Theatre’s Who wants to be an Olympian? project will explore the sporting heritage of the Olympics and Paralympics with young people in Newham.

Person from Newham Music Trust performing

Projects

Olympics 2012 Legacy Songbook

Newham Music Trust will create a music programme to help Newham’s schools explore the positive impact London 2012 had on the area.

Long green grass and rushes surrounding water at Woodwalton Fen
Woodwalton Fen.

Projects

Peatland Progress: Gweledigaeth Newydd ar gyfer y Fens

Rydym wedi dyfarnu mwy nag £8 miliwn i'r prosiect arloesol hwn sy'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, allyriadau carbon, colli bioamrywiaeth ac iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.