Buddsoddi mewn treftadaeth anabledd

Buddsoddi mewn treftadaeth anabledd

Yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, credwn y dylai pawb allu elwa o'n cyllid.

Mae pobl anabl yn cael eu tangynrychioli ym mhob rhan o'r sector treftadaeth, gan gynnwys pobl sy'n dysgu anabl, pobl ag anableddau corfforol neu synhwyraidd neu'r rhai sy'n byw gyda dementia neu sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phobl anabl i newid y sefyllfa annheg hon.

Dyna pam yr ydym yn ei gwneud yn orfodol bod yr holl brosiectau rydym yn eu hariannu yn sicrhau bod ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.

Dyma rai o'r prosiectau ysbrydoledig sy'n cael eu rhedeg gan bobl anabl neu sy'n ymchwilio i hanes anabledd yn y DU. Os oes gennych syniad, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Hands on embroidery

Projects

Touching Stitches: embroidery access for the blind

This innovative project explored ways to enable blind and partially sighted people to access the Edinburgh College of Art’s historic textile collection, which spans over three centuries.

Gwirfoddolwyr yng ngardd 'The Wilderness'
Gwirfoddolwyr yng ngardd 'The Wilderness'. Credyd: MHA

Projects

The Wilderness: Achub Treftadaeth Natur i Wella Llesiant

Er gwaethaf heriau yn ystod y pandemig, mae prosiect The Wilderness yn dangos sut y gellir gwella llesiant pobl hŷn drwy fynd ati i adfer ac ymgysylltu â threftadaeth naturiol.

A man standing on one leg on a bridge

Projects

Hanes ac atgofion Llanfyllin

Mae prosiect 'Llanfyllin ni – ein Llanfyllin' yng nganolbarth Cymru yn cofnodi'r cyfraniad a wnaed gan bobl sy'n byw gydag anableddau dysgu i'w cymuned leol.

Group of people standing looking at camera
Project participants

Projects

Rediscovering 800 years of disability history

The Accentuate History of Place focuses on exploring disabled people’s lives from the Middle Ages to the present day, in relation to built heritage.