Visitors enjoying a day out at Alexandra Palace

Grantiau Treftadaeth Gorwelion

Grantiau Treftadaeth Gorwelion

Grantiau Treftadaeth Gorwelion: Cefnogi syniadau mawr i ddatgloi posibiliadau.

Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer grantiau gwerth mwy na £5miliwn ar gyfer prosiectau treftadaeth sy'n drawsnewidiol, yn arloesol ac yn gydweithredol.

Eglura ein Prif Weithredwraig Ros Kerslake: "Mae'r hyn rydym yn chwilio amdano yn rhywbeth a fydd yn cael effaith sylweddol ar bobl a chymunedau. Mae’n rhaid [i’ch prosiect] wedi gwneud rhywbeth rhagorol."

Dysgwch fwy am Grantiau Treftadaeth Gorwelion a chael ysbrydoliaeth gan rai o dderbynwyr grantiau mawr blaenorol.

Three people look down over a valley with mountains in the distance
Braemar view. Credit: Cameron Cosgrove

Projects

Cairngorms 2030: pobl a natur yn ffynnu gyda'i gilydd

Rydym wedi dyfarnu bron i £12.5 miliwn i brosiect sy'n newid bywydau er mwyn diogelu Parc Cenedlaethol mwyaf y DU, gan ddod â chymunedau at ei gilydd i helpu natur a gwella llesiant.

Long green grass and rushes surrounding water at Woodwalton Fen
Woodwalton Fen. Credit: Robert Enderby

Projects

Peatland Progress: Gweledigaeth Newydd ar gyfer y Fens

Rydym wedi dyfarnu mwy nag £8 miliwn i'r prosiect arloesol hwn sy'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, allyriadau carbon, colli bioamrywiaeth ac iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.

Great Yarmouth Winter Gardens
Credit: Courtesy of Great Yarmouth Borough Council

Projects

Great Yarmouth Winter Gardens - Ail-ddychmygu Palas y Bobl

Mewn perygl difrifol o gael ei golli, bydd gerddi gaeaf hanesyddol diwethaf y DU sydd wedi goroesi yn derbyn grant o bron i £10 miliwn fel rhan o Grantiau Treftadaeth Gorwelion.