Visitors enjoying a day out at Alexandra Palace

Grantiau Treftadaeth Gorwelion

Grantiau Treftadaeth Gorwelion

Grantiau Treftadaeth Gorwelion: Cefnogi syniadau mawr i ddatgloi posibiliadau.

Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer grantiau gwerth mwy na £5miliwn ar gyfer prosiectau treftadaeth sy'n drawsnewidiol, yn arloesol ac yn gydweithredol.

Eglura ein Prif Weithredwraig Ros Kerslake: "Mae'r hyn rydym yn chwilio amdano yn rhywbeth a fydd yn cael effaith sylweddol ar bobl a chymunedau. Mae’n rhaid [i’ch prosiect] wedi gwneud rhywbeth rhagorol."

Dysgwch fwy am Grantiau Treftadaeth Gorwelion a chael ysbrydoliaeth gan rai o dderbynwyr grantiau mawr blaenorol.

Piece Hall at night
Paul White

Story

Long read: the future of The Piece Hall

Read: Part one: what saving Piece Hall did for Halifax . Cultural cachet There has been a knock-on effect on the cultural cachet of the town too. In 2018, BBC 6 Music named Halifax “the Shoreditch of the North” , citing a burgeoning music and craft beer scene. It has also recently been dubbed