Grantiau Treftadaeth Gorwelion

Grantiau Treftadaeth Gorwelion

Three people look down over a valley with mountains in the distance
Golygfa o bentref Braemar ym Mharc Cenedlaethol y Cairngorms, Yr Alban. Credyd: Cameron Cosgrove

Grantiau Treftadaeth Gorwelion: cefnogi syniadau mawr, datgloi posibiliadau.

Mae ein Grantiau Treftadaeth Gorwelion gwerth £50 miliwn wedi cael eu dyfarnu i bum prosiect treftadaeth drawsnewidiol.

Yn bosib diolch i arian gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, datblygwyd y Grantiau Treftadaeth Gorwelion i gefnogi prosiectau arloesol a fydd yn chwyldroi treftadaeth y DU.

Y pum prosiect yw:

  • Cairngorms 2030: people and nature thriving together 
  • Peatland Progress: A New Vision for the Fens 
  • Plymouth Sound National Marine Park
  • Great Yarmouth Winter Gardens: Reimagining the People's Palace 
  • International Slavery Museum: Igniting Ideas and Action

Mae'r pum yn rhannu rhinweddau o uchelgais enfawr, cydweithredu sylweddol a'r posibilrwydd o fanteision trawsnewidiol ar gyfer pobl a lleoedd.

Mae mwy o wybodaeth isod am y Grantiau Treftadaeth Gorwelion.

Three people look down over a valley with mountains in the distance
Braemar view.

Projects

Cairngorms 2030: pobl a natur yn ffynnu gyda'i gilydd

Rydym wedi dyfarnu bron i £12.5 miliwn i brosiect sy'n newid bywydau er mwyn diogelu Parc Cenedlaethol mwyaf y DU, gan ddod â chymunedau at ei gilydd i helpu natur a gwella llesiant.

Long green grass and rushes surrounding water at Woodwalton Fen
Woodwalton Fen.

Projects

Peatland Progress: Gweledigaeth Newydd ar gyfer y Fens

Rydym wedi dyfarnu mwy nag £8 miliwn i'r prosiect arloesol hwn sy'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, allyriadau carbon, colli bioamrywiaeth ac iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.

Great Yarmouth Winter Gardens
Credit: Courtesy of Great Yarmouth Borough Council

Projects

Great Yarmouth Winter Gardens - Ail-ddychmygu Palas y Bobl

Mewn perygl difrifol o gael ei golli, bydd gerddi gaeaf hanesyddol diwethaf y DU sydd wedi goroesi yn derbyn grant o bron i £10 miliwn fel rhan o Grantiau Treftadaeth Gorwelion.