Tanio'r dychymyg a gweithredu yn yr Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol

Tanio'r dychymyg a gweithredu yn yr Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol

People viewing an exhibition at the International Slavery Museum

Heritage Horizon Awards

Dyddiad a ddyfarnwyd
Lleoliad
Liverpool
Ceisydd
International Slavery Museum
Rhoddir y wobr
£3247252
Bydd yr Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol yn Lerpwl yn cael ei thrawsnewid o gasgliadau ac orielau i amgueddfa amlwg, y cyntaf o'i bath yn y DU.

Rydym wedi rhoi bron i £10miliwn i'r amgueddfa fel rhan o Grantiau Treftadaeth Gorwelion, gan gefnogi ei symudiad i adeilad hanesyddol Dr Martin Luther King Jr. Wrth wraidd adfywio dociau Lerpwl, nod y prosiect yw dod yn ganolfan genedlaethol ar gyfer addysgu hanes Pobl Dduon ac etifeddiaeth caethwasiaeth drawsatlantig.

Dod â phartneriaid at ei gilydd o bedwar ban y byd

Bydd yr amgueddfa'n gweithio gyda'r gymuned leol a'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan  gaethwasiaeth yn Lerpwl, ledled y DU, ac yn rhyngwladol.

Byddant yn gwneud hyn drwy:

  • rhaglenni cynnwys ac ymgysylltu amgueddfeydd
  • model gweithio a arweinir gan y gymuned
  • bod yn adnodd canolog i sefydliadau ledled y sector
Event at the International Slavery Museum
Digwyddiad yn yr Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol

Newid byd

Bydd yr arian yn mynd ymhellach na'r Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol i ganiatáu i Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl i ymgorffori hanes Pobl Dduon a  chaethwasiaeth ym mhob un o'n lleoliadau.

Laura Pye, Cyfarwyddwr, Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl.

Bydd taith yr amgueddfa yn cefnogi pobl a sefydliadau i fod yn asiantau o'u newid eu hunain, drwy raglen o drylwyredd academaidd, trafodaethau a rhannu gwybodaeth.  

Drwy helpu pobl i ddysgu ar yr un pryd am gaethwasiaeth hanesyddol a dathlu cyflawniad a threftadaeth ddu, ei nod yw dod yn esiampl symbolaidd o obaith.

Dywedodd Laura Pye, Cyfarwyddwr Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl: "Mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â'r themâu sy'n ymwneud â chaethwasiaeth hanesyddol, hawliau dynol, hiliaeth a gwahaniaethu. Bydd yr arian yn mynd ymhellach na'r Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol wrth ganiatáu i Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl ymgorffori hanes Pobl Dduon a'r etifeddiaeth o gaethwasiaeth ym mhob un o'n lleoliadau."