Datblygiad Plymouth Sound, parc morol cenedlaethol cyntaf y DU

Datblygiad Plymouth Sound, parc morol cenedlaethol cyntaf y DU

Sunrise over Plymouth

Heritage Grants

Plymouth
Plymouth Sound National Marine Park
£921500
Rydym yn rhoi £9.5miliwn i gefnogi creu 'Parc yn y Môr' Plymouth Sound, gan helpu cymunedau i fynd ymlaen, yn y dŵr ac oddi tano.

Mae Plymouth yn gartref i dreftadaeth gyfoethog, o amgylcheddau morol eithriadol gyda llongddrylliadau llongau gwarchodedig, i groesawu Charles Darwin yn ôl o'i fordaith ar draws y byd. Yma, mae'r ganolfan forol fwyaf yn Ewrop a gwelyau glaswellt môr bregus yn cydfodoli.

Cyn bo hir, bydd yn cynnwys cyrchfan newydd o bwysigrwydd rhyngwladol – Parc Morol Cenedlaethol Plymouth Sound, un o'n Grantiau Treftadaeth Gorwelion.

Gan adfer dau adeilad rhestredig, bydd gan y parc morol bum safle porth, gan gynnwys

  • canolfan groeso
  • cyfleusterau mwy hygyrch
  • canolfan iechyd a llesiant morol

Cysylltu pobl â'r cefnfor

Stand up paddle boarding at Plymouth
Padlfyrddio yn  Plymouth

Bydd rhaglen o weithgareddau yn ymgysylltu â'r ddinas gyfan, gan gyrraedd cymunedau i ailgysylltu trigolion â'u cysylltiadau diwylliannol â'r môr.

Bydd y parc yn ail-ddychmygu'n llwyr sut y gall tirwedd a'i phobl gydweithio, drwy addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth – gan greu tua 464 o swyddi.

Hyrwyddo cynaliadwyedd morol

Nod Plymouth Sound yw mynd i'r afael â chanlyniadau'r argyfwng hinsawdd presennol ar yr ardal a'i bywyd morol a'i gwella. Bydd y datblygiad yn dyblu maint gwelyau glaswellt môr, gan gyfrannu at darged o garbon net sero erbyn 2030.

Bydd y prosiect hynod uchelgeisiol, cyffrous yma nid yn unig yn diogelu ac yn diogelu Plymouth Sound ond bydd hefyd yn creu swyddi, yn cefnogi'r gymuned leol ac yn helpu'r ardal i adeiladu'n ôl yn well o'r pandemig.

Gweinidog Diwylliant Caroline Dinenage

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant Caroline Dinenage: "Mae'n hollol wych gweld y buddsoddiad hwn yn nhreftadaeth Plymouth. Bydd y prosiect hynod uchelgeisiol, cyffrous yma nid yn unig yn diogelu ac yn diogelu  Plymouth Sound ond bydd hefyd yn creu swyddi, yn cefnogi'r gymuned leol ac yn helpu'r ardal i adeiladu'n ôl yn well o'r pandemig."