Gwerthuso ein gwaith

Gwerthuso ein gwaith

Rydym yn cynnal gwerthusiad i ddeall canlyniadau ac effeithiau ein buddsoddiad yn y gorffennol. Mae gwerthuso yn ein helpu i ddysgu a gwella.

Drwy werthuso, gallwn ddeall:

  •     os yw ein strategaeth yn mynd i'r cyfeiriad cywir
  •     a yw ein rhaglenni'n cyflawni eu hamcanion
  •     pa welliannau y gellir eu gwneud drwy newidiadau

Rydym yn gwerthuso ein rhaglenni grant gan ddefnyddio dulliau fel mewnwelediadau ac arolygon grantî. Gall yr adroddiadau hyn ddarparu tystiolaeth ar gyfer gwerth buddsoddi mewn mathau penodol o dreftadaeth. Er enghraifft, parciau a'u heffaith gadarnhaol ar iechyd meddwl.

Archwiliwch sut rydym yn gwerthuso ein gwaith isod, efallai y cewch ysbrydoliaeth ar gyfer eich prosiect treftadaeth.