Writing on post its and pads

Gwerthuso ein gwaith

Gwerthuso ein gwaith

Rydym yn cynnal gwerthusiad i ddeall canlyniadau ac effeithiau ein buddsoddiad yn y gorffennol. Mae gwerthuso yn ein helpu i ddysgu a gwella.

Drwy werthuso, gallwn ddeall:          

  • os yw ein strategaeth yn mynd i'r cyfeiriad cywir
  • a yw ein rhaglenni'n cyflawni eu hamcanion
  • pa welliannau y gellir eu gwneud drwy newidiadau