Cwestiynau Cyffredin Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Illustration of speech bubbles, one with a question mark
Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi llunio cronfa gwerth £50miliwn i gefnogi'r sector treftadaeth fel ymateb ar unwaith i'r achosion o coronafeirws (COVID-19).

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Mehefin 2020

Nod y cwestiynau cyffredin hyn yw helpu sefydliadau i ddeall y Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Dylai ymgeiswyr hefyd ddarllen y canllawiau ymgeisio llawn.

Mae'r cwestiynau cyffredin wedi'u rhannu'n dair adran:

  • Cronfa Argyfwng Treftadaeth
  • Y broses ymgeisio
  • Grantïon presennol a'n rhaglenni agored

 

Cronfa Argyfwng Treftadaeth

 

< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A allwn gael cyngor cyn ymgeisio ar ein cais posibl?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gefnogi ein sefydliad i baratoi i ailagor ein safle treftadaeth/ased?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A wnewch chi ariannu'r colledion a wnaed cyn inni wneud ein cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A fydd y grant llawn yn cael ei dalu ymlaen llaw?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A fydd sefydliadau sydd â chronfeydd wrth gefn anghyfyngedig mawr yn gallu gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A all mannau addoli ymgeisio i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Mae gan ein sefydliad nifer o asedau treftadaeth sydd oll o dan yr un enw cofrestru a threfniadol elusennol, a allwn wneud mwy nag un cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Mae ein grant blaenorol yn hŷn na 10 mlynedd, a allwn ni wneud cais o hyd?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Rydym mewn perygl o gau yn barhaol – pa gymorth allwch chi ei roi?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Dydw i ddim wedi derbyn cyllid gennych yn y gorffennol. A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gefnogi costau digidol?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> O dan Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws y Llywodraeth, o 1 Gorffennaf 2020, bydd sefydliadau'n cael yr hyblygrwydd i ddod â chyflogeion ffyrlo yn ôl yn rhan-amser. A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gynnwys costau staff rhan amser?

 

 

Y broses ymgeisio

 

 

< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Pam na allwn ni gadw'r ffurflen a dod yn ôl?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Sut y byddwn yn gwybod bod ein cais wedi eich cyrraedd?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Ni allwn gofio ein cyfeirnod grant blaenorol (neu ni allwn gael gafael arno am ein bod yn gweithio gartref)?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A allwch anfon copi o'n cais drwy e-bost atom?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Ni chawsom unrhyw negeseuon e-bost ar ôl i ni gyflwyno ein ffurflen (neu ein dogfennau ategol)?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Allwn ni ddim cael gafael ar negeseuon e-bost gwaith oherwydd ein bod yn gweithio o gartref, beth ydym ni'n ei wneud?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Allwn ni ddim cael gafael ar adroddiadau ariannol gan ein bod ni'n gweithio gartref, beth rydyn ni'n ei wneud?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Pryd fyddwn ni'n clywed ein llwyddiannus neu’n aflwyddiannus?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Sut y gwneir penderfyniadau ariannu?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Rydym eisoes wedi cael grant gan y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, ond mae arnom angen mwy o arian. Beth ddylen ni ei wneud?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Nid oeddem yn llwyddiannus gyda'n cais ar gyfer £3,000-£50,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth. A allwn wneud cais i'r gronfa fwy?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Os byddwn yn gwneud cais ar gyfer £50,000-£250,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth ac nad ydynt yn llwyddiannus, a allwn ni wedyn wneud cais ar gyfer £3,000-£50,000?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Os caiff cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth ei wrthod, a allwn apelio neu ailymgeisio gyda phrosiect wedi'i ddiwygio?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A allaf wneud cwyn ynghylch sut yr ydych wedi ymdrin â'm cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth? Sut ydw i'n gwneud hyn?

 

Grantïon presennol a'n rhaglenni agored

 

< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A fyddwch yn dal i wneud taliadau i'r grantïon presennol?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Rydym wedi derbyn cyllid ac am oedi dechrau ein prosiect. A yw hynny'n iawn?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Pam yr ydych wedi oedi cyn cael cyllid ar gyfer grantiau newydd?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Pryd mae eich rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ailagor ar gyfer ymholiadau a cheisiadau?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Rydym am ailgychwyn ein prosiect a ariennir, beth ddylem ni ei wneud?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Rydym wedi ailgychwyn neu eisiau ailgychwyn ein prosiect a gyllidwyd ond mae angen mwy o arian arnom i'w gwblhau, beth ydym yn ei wneud?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> A oes dyddiad cau ar gyfer gofyn am gynnydd i'n prosiect presennol?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Cawsom arian drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth, a allwn wneud cais am gynnydd i'n dyfarniad grant hefyd?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Caiff ein prosiect ei ariannu gan amrywiaeth o gyllidwyr ac mae arnom angen cynnydd mewn cyllid i gwblhau ein prosiect, beth rydym yn ei wneud?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Mae ein prosiect yn y cyfnod datblygu, a allwn gael cynnydd i'n dyfarniad grant i orffen ein gwaith cyfnod datblygu?
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Sut ddylwn i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael i chi?

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...