Cymru

Cymru

Prosiect Cadwraeth a Threftadaeth Dyffryn Gwyrdd
Croeso i dîm Cymru - ers 1994, rydym wedi dyfarnu dros £420m i fwy na 3,000 o brosiectau yng Nghymru diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Cyllid sydd ar gael

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 2021-22

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £3,000 i £10,000. 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn gynllun grant cyfalaf a fwriedir i alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a gwella natur. 

Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Cynllun grant gyda'r bwriad o greu, adfer a gwella coetiroedd yng Nghymru, fel rhan o fenter Coedwigoedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni

E-bost: cymru@heritagefund.org.uk

Rhif Ffôn: 029 2034 3413 (Dydd Llun i Gwener, 9.00am–5.00pm)

Rydym yn gwbl weithredol ac yn agored i fusnes, ond rydym yn cynnal llawer o'n gwaith o ddydd i ddydd o’n cartrefi.

Anfonwch unrhyw eitemau drwy e-bost at eich cyswllt neu drwy'r prif gyfeiriad: cymru@heritagefund.org.uk  

Mae gennym dîm cwbl ddwyieithog yng Nghymru er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf. Rydym yn croesawu galwadau ffôn (Opsiwn 1 i siarad ag aelod o staff yn Gymraeg), e-byst a llythyrau yn Gymraeg ac yn Saesneg a ni fydd defnyddio'r Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi ychwanegol wrth ymateb. I gael rhagor o wybodaeth am y Gymraeg ac i glywed mwy am ein cynnydd presennol wrth i ni ddiweddaru ein Cynllun Iaith Gymraeg presennol, ewch i'r dudalen yma.  

 

Dilynwch ni ar Twitter: @HeritageFundCYM

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Mae ein gweithdai ariannu a'n sesiynau cynghori rheolaidd yn gyfle gwych i gael gwybod am ein cyllid, cael awgrymiadau ar sut i wneud cais da a rhwydweithio gyda sefydliadau eraill o'ch ardal.

Dysgwch am ddigwyddiadau sydd ar y gweill yma.