HMS Caroline during the First World War

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Mae ein cyllid yn dathlu'r adeiladau, trafnidiaeth a thechnoleg arloesol a helpodd i lunio'r byd modern.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu bron i £590m i fwy na 1,400 o brosiectau diwydiannol, morol a thrafnidiaeth ledled y DU.

Rydym am helpu mwy o bobl i gadw a diogelu eu treftadaeth ddiwydiannol leol. Gall ein cyllid helpu i drosglwyddo'r sgiliau i genedlaethau iau i ofalu amdanyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

 • gwasg argraffu
 • peiriannau pwmpio
 • melinau gwynt
 • llongau hanesyddol
 • locomotifau
 • tirweddau naturiol a drawsffurfiwyd gan ddiwydiant

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

 • dadorchuddio a chofnodi atgofion pobl o'n gorffennol diwydiannol
 • rhoi pwrpas newydd i safle segur
 • adfer a chynnal peiriannau gweithredu
 • yn datgelu hanes diwydiant yn eich ardal chi
 • archwilio rhwydwaith o gamlesi’r genedl
 • darparu cyfleusterau i ymwelwyr ac adnoddau dysgu wedi'u staffio
 • helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd a gofalu am eu treftadaeth

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian

Young people gathered around a red sofa

Straeon

A revolution in industrial heritage

In our conversation with Marie Millward, Ignite Yorkshire project manager, we discuss how to move beyond "nostalgia" to engage young people with our industrial past.
Family gathered on the platform at Whitehead Railway station watching a locomotive approach

Projects

RPSI 2020

Thanks to National Lottery funding and the support of their dedicated volunteers, the Railway Preservation Society for Ireland (RPSI) have been able to preserve and bring the story of Ireland’s railways to life.