Ymestyn blaenoriaethau ariannu'r Loteri Genedlaethol tan ddiwedd 2022–2023

Ymestyn blaenoriaethau ariannu'r Loteri Genedlaethol tan ddiwedd 2022–2023

Rydym yn disgwyl i bob prosiect fodloni ein blaenoriaethau sydd wedi'u hailffocysu, a gynlluniwyd i helpu'r sector i addasu a ffynnu eto ar ôl y pandemig.

Ym mis Chwefror 2021, cyhoeddwyd blaenoriaethau wedi'u hailffocysu ar gyfer ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'r blaenoriaethau hyn bellach wedi'u hymestyn tan ddiwedd y flwyddyn ariannol 2022–2023.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r un ystod eang o brosiectau a gweithgareddau treftadaeth sydd gennym bob amser – y rhai sy'n dangos gwerth treftadaeth i'n bywyd cenedlaethol. 

Fodd bynnag, wrth i bandemig y coronafeirws (COVID-19) barhau i effeithio ar ein bywydau a'n sector, rydym yn blaenoriaethu prosiectau a fydd yn cefnogi economïau, lleoedd a chymunedau lleol.

Gwyliwch y fideo i glywed mwy gan ein Pennaeth Strategaeth, Araba Webber.

Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio

Archwiliwch y canlyniadau rydym yn disgwyl i brosiectau eu cyflawni, a deall cyd-destun llawn ein Blaenoriaethau wedi'u hailffocysu ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.