Cyflwyno ein hymgyrch Casgliadau Dynamig

Cyflwyno ein hymgyrch Casgliadau Dynamig

Drwy gydol 2022-2023 rydym yn cefnogi amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a sefydliadau eraill i ddod yn fwy gwydn ac agor eu casgliadau.

Bydd cyfle i chi gwrdd â rhai o'r bobl sy'n gweithio ar yr ymgyrch a chlywed sut y byddwn yn hyrwyddo casgliadau sy'n gynhwysol, yn esblygu ac yn gynaliadwy.

Eisiau gwybod mwy?