Drew Bennellick

Templedi datganiadau i'r wasg

Templedi datganiadau i'r wasg

Templedi datganiadau i'r wasg

Gall datganiadau i'r wasg eich helpu i hyrwyddo eich prosiect drwy'r cyfryngau

Mae'n well gan sefydliadau'r cyfryngau, megis papurau newydd lleol a sianelau darlledu, gael straeon newyddion i'w cyflwyno ar ffurf datganiad i'r wasg. Mae'n eu helpu i ddeall manylion pwysig stori yn gyflym.

Dyma ddetholiad o dempledi datganiad i'r wasg y gallwch eu defnyddio. Dewiswch yr un sy'n disgrifio orau'r math o grant rydych chi wedi'i gael. Cofiwch anfon y templed wedi'i gwblhau at eich swyddog grantiau neu ein swyddfa wasg i'w gymeradwyo cyn i chi ei anfon i'r cyfryngau.