Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Mawrth 2022

Penderfyniadau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Choetiroedd Cymunedol, Mawrth 2022

Rhestr o Benderfyniadau a wnaed gan Banel Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru (is-set o Ymddiriedolwyr), 28 Mawrth 2022

Rydym yn dosbarthu Cronfa Twf Amgylcheddol Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur.

Coetiroedd Cymunedol: Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru.

 

 

Schedule of decisions

Rhestr o benderfyniadau

#NATUR Sustainable Grasslands

Ymgeisydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Penderfyniad: Gwrthod

 

#Natur - Keep Wales Tidy nature garden development packages - North

Ymgeisydd: Cadwch Gymru’n Daclus

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £250,000 (100%)

 

#COEDMYNYDDMAWRWOODLANDPARK

Ymgeisydd: Cyngor Sir Gâr

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £86,712 (100%)

 

#COED The Shirenewton Recreation Field

Ymgeisydd: Cyngor Cymunedol Drenewydd Gelli-farch

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £74,239 (100%)

 

#CoedCymunedolTfW/ #CoedCymunedolTrC

Ymgeisydd: Trafnidiaeth Cymru

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £100,000 (100%)

 

#COED Wernbrake Access and Biodiversity

Ymgeisydd: Wembrake Woodland Ltd

Penderfyniad: Gwrthod