Nodiadau cymorth ymgeisio: £250,000 i £5miliwn

Nodiadau cymorth ymgeisio: £250,000 i £5miliwn

Rydym wedi symud ein ffurflen gais o un gwasanaeth i'r llall yn ddiweddar, sydd wedi cynnwys rhai golygiadau i'r cwestiynau a ofynnwyd ar gyfer y rhaglen hon. Wedi'i atodi:

  • yma mae'r nodiadau cymorth sydd wedi'u teilwra i'r hen system, sy'n cynnwys gwybodaeth sy'n esbonio'r hyn rydym yn chwilio amdano mewn atebion i gwestiynau penodol
  •  a map ychwanegol o sut mae pob cwestiwn ar yr hen ffurflen yn cyfateb i'r newydd.

Defnyddiwch ein ffurflen adborth os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn.

Os oes angen fersiwn Gymraeg o'r canllawiau hyn arnoch, cysylltwch naill ai drwy e-bost cymru@heritagefund.org.uk neu ffoniwch ar 029 2034 3413.