Cwestiynau cais a nodiadau cymorth: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Nid ydym bellach yn defnyddio cwestiynau cais a nodiadau cymorth ar gyfer y rhaglenni ariannu yma.

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Gorffennaf 2021

Mae cwestiynau am geisiadau a nodiadau cymorth ar gael ar gyfer grantiau rhwng £250,000 a £5miliwn.

Roedd cwestiynau cais a nodiadau cymorth ar gyfer ein rhaglen ariannu Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi'u teilwra tuag at ein hen borth ymgeisio. Yn ein gwasanaeth 'Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth' newydd, gellir dod o hyd i nodiadau cymorth ac arweiniad wrth lenwi'r ffurflen gais

Defnyddiwch ein ffurflen adborth os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn.