Cwestiynau cais a nodiadau cymorth: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Nid ydym bellach yn defnyddio cwestiynau cais a nodiadau cymorth ar gyfer y rhaglen ariannu hon.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Mehefin 2021

Roedd cwestiynau cais a nodiadau cymorth ar gyfer ein rhaglen ariannu Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi'u teilwra tuag at ein hen borth ymgeisio. Yn ein gwasanaeth 'Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth' newydd, gellir dod o hyd i nodiadau cymorth ac arweiniad wrth lenwi'r ffurflen gais

Defnyddiwch ein ffurflen adborth os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn.