Cwm Cynon yn rhyfeddod llesiant

Cwm Cynon yn rhyfeddod llesiant

Tri phlentyn yn dal tomatos i'w trwynau

National Lottery Grants for Heritage – £3,000 to £10,000

Cynon Valley
Cynon Valley Wellbeing Group
£10000
Mae safle diffaith yng Nghwm Cynon wedi'i drawsnewid yn ardd gymunedol sy'n llawn pobl, natur a bywyd gwyllt – ac erbyn hyn mae'n lle perffaith i hybu iechyd meddwl.

Yn gorwedd ar hyd ymyl afon, mae'r safle'n cynnwys ardal goetir wlyb, hen berllan, pwll mawr a nifer o fannau rhandiroedd sy'n tyfu bwyd ar gyfer banc bwyd. Adeiladwyd caffi rustig a thoiled compost sy'n cael ei bweru gan yr haul.

Arweiniwyd y trawsnewidiad gan Grŵp Lles y Fali Gwyrdd ar gyfer ei brosiect Cadwraeth a Threftadaeth Dyffryn Gwyrdd.

Lle i'r enaid gael llonydd

Mae'r safle bellach yn amgylchedd delfrydol ar gyfer helpu pobl i wella eu sgiliau llesiant a chyflogadwyedd drwy arddio a threulio amser yn yr awyr agored.

Mae'r prosiect wedi meithrin perthynas â grwpiau cymunedol lleol, rhwydweithiau cymorth awtistig, canolfannau gwaith, ysgolion a sefydliadau sy'n gofalu am blant ag anghenion addysgol arbennig. Maent hefyd yn derbyn atgyfeiriadau presgripsiwn cymdeithasol gan feddygon teulu.

Three people workign outdoorsTreulio amser yn yr awyr agored

Dywedodd y cyfarwyddwr Janis Werrett: "Rydw i wedi gweld newidiadau enfawr yn nifer y plant yn yr awyr agored, i'r pwynt nad ydyn nhw'n adnabod y person roedden nhw'n arfer bod.

Rwyf wedi gweld newidiadau enfawr yn y plant yn yr awyr agored, i'r pwynt nad ydynt yn cydnabod y person yr oeddent yn arfer bod.

– Janis Werrett, Cyfarwyddwr Grŵp Llesiant Cwm Cynon

"Ar ôl treulio blynyddoedd yn yr ysgol a chael eu gwahardd o'r brif ffrwd, pan maen nhw'n dod yma maen nhw'n sylweddoli bod ganddyn nhw sgiliau."

Roedd y prosiect ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr y Loteri Genedlaethol yn 2021.