Canlyniad: bydd pobl wedi dysgu am dreftadaeth, gan arwain at newid mewn syniadau a chamau gweithredu

Canlyniad: bydd pobl wedi dysgu am dreftadaeth, gan arwain at newid mewn syniadau a chamau gweithredu

Beth mae'r canlyniad hwn yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, bydd unigolion wedi datblygu eu dealltwriaeth o dreftadaeth oherwydd eich bod wedi rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu mwy mewn gwahanol ffyrdd sy'n diwallu eu hanghenion a'u diddordebau. 

Gallai hyn gynnwys deunyddiau a chyrsiau addysgol yn ogystal â gweithgareddau a digwyddiadau fel gweithdai, sgyrsiau a theithiau. Gallent gael eu harwain neu eu harwain gan addysgwr neu arweinydd. Efallai y cânt eu dosbarthu ar-lein neu mewn mannau ffisegol, a'u cynnal y tu allan neu dan do.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Bydd pobl yn gallu dweud wrthych beth y maent wedi'i ddysgu am dreftadaeth a pha wahaniaeth y mae hyn yn ei wneud iddynt hwy a'u bywydau, ar ôl ymgysylltu â'ch prosiect. 

Gallai hyn fod drwy ymweld â'ch safle neu ymgysylltu â'ch treftadaeth ar-lein. 

Byddant hefyd yn gallu dweud wrthych beth y maent yn ei wneud gyda'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth honno, megis ei rhannu â phobl eraill, ei defnyddio yn eu bywyd proffesiynol neu gymdeithasol, neu gymryd astudiaeth bellach. 

Enghraifft o brosiect digidol

Mae Canolfan ac Amgueddfa Genedlaethol yr Holocost wedi defnyddio technoleg i gysylltu â chynulleidfaoedd tra bod y Ganolfan ar gau oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Mae ei rhaglen Lockdown Lives wedi bod yn hynod lwyddiannus, gan ddenu 33,000 o ymweliadau mewn wyth mis, sef yr un nifer o bobl sy'n ymweld â'r amgueddfa mewn blwyddyn arferol.

Drwy gynnwys y we, ffrydiau byw ac adnoddau dysgu ar-lein a gynlluniwyd ar gyfer amrywiaeth o wahanol gynulleidfaoedd - gan gynnwys plant a phobl ifanc - mae Canolfan ac Amgueddfa Genedlaethol yr Holocost wedi sicrhau bod tystiolaethau goroeswyr am oddefgarwch, cyfiawnder a phwysigrwydd gweithredu unigol wrth ymladd hiliaeth yn cael eu rhannu mewn ffyrdd newydd a diddorol.