Canlyniad: bydd treftadaeth yn cael ei nodi a'i hegluro'n well

Canlyniad: bydd treftadaeth yn cael ei nodi a'i hegluro'n well

Beth mae'r canlyniad yma yn ei olygu 

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd ffyrdd newydd neu well o helpu pobl i wneud synnwyr o dreftadaeth. 

Gallai hyn gynnwys:

  • arddangosfeydd mewn amgueddfa
  • gwefan gyda gwybodaeth am fioamrywiaeth a geoamrywiaeth tirwedd
  • sgyrsiau neu deithiau mewn adeilad hanesyddol neu ar-lein
  • canllaw i dŷ hanesyddol
  • gwell gwybodaeth Wikipedia am dreftadaeth ddiwydiannol

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Bydd gwybodaeth am dreftadaeth ar gael.

Bydd ymwelwyr a defnyddwyr yn dweud wrthych fod y dehongliad a'r wybodaeth a roddwch yn hawdd i'w defnyddio ac yn briodol ar gyfer eu hanghenion a'u diddordebau, a'u bod yn helpu eu dealltwriaeth, ac yn gwella eu profiad o dreftadaeth.