Canlyniad: bydd treftadaeth mewn cyflwr gwell

Canlyniad: bydd treftadaeth mewn cyflwr gwell

Beth mae'r canlyniad yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, bydd gwelliannau i gyflwr ffisegol eich treftadaeth. 

Gallai'r gwelliannau hyn fod o ganlyniad i waith atgyweirio, adnewyddu neu waith i atal dirywiad pellach. Er enghraifft:

  • trwsio to adeilad hanesyddol
  • gwarchod archif
  • clirio ffosydd caeau
  • atgyweirio llong

Gallai gwelliannau hefyd ddeillio o waith newydd, er enghraifft, adeiladu adeilad, neu strwythur newydd, i ddiogelu adfeilion, archaeoleg neu gerbydau hanesyddol. Neu, cynyddu maint cynefin sy'n bodoli eisoes er budd rhywogaethau â blaenoriaeth. 

Gellid gwella ansawdd treftadaeth ddigidol hefyd. Er enghraifft, drwy lanhau data neu ychwanegu metadata at ffeiliau i wella'u gallu i ddarganfod. 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Bydd arbenigwyr proffesiynol a threftadaeth yn gallu cydnabod gwelliannau drwy safonau'r diwydiant. 

Bydd gwelliannau hefyd yn cael eu gweld gan bobl yn fwy cyffredinol, er enghraifft, gan drigolion lleol neu arolygon ymwelwyr.