Gwiriwch eich aeddfedrwydd technoleg gyda'r offeryn Cwmpawd Diwylliant Digidol newydd

Gwiriwch eich aeddfedrwydd technoleg gyda'r offeryn Cwmpawd Diwylliant Digidol newydd

Three people sitting around a laptop
Adnodd ar-lein am ddim sydd wedi'i gynllunio i helpu sefydliadau treftadaeth, y celfyddydau a diwylliant i ddatblygu eu galluoedd digidol

Lansiodd Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol y Cwmpawd Diwylliant Digidol neithiwr, pecyn cymorth am ddim wedi'i gynllunio i helpu sefydliadau i gael y gorau o ddigidol. 

"Gall sefydliadau treftadaeth ffynnu yn yr oes ddigidol, gan ddefnyddio technoleg i ddenu'r ymwelwyr a'r cymorth sydd eu hangen arnynt." 

- Josie Fraser, Pennaeth Digidol, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Beth yw'r Cwmpawd Diwylliant Digidol?

Mae'r cwmpawd yn arf hyblyg sy'n gallu helpu sefydliadau o bob maint ac ar bob cam o'u taith ddigidol. Mae'n cael ei ffurfio o ddwy elfen:

Y traciwr

Mae’n system ryngweithiol ar-lein y gellir ei defnyddio i:

 • Asesu'r defnydd presennol o ddigidol - boed ar draws y sefydliad cyfan neu mewn ardal benodol
 • Gosod targedau
 • Cofnodi'r meddwl
 • Adolygu cynnydd

Y Siarter

Mae hyn yn helpu sefydliad i wneud a chyfleu ymrwymiadau i weithgareddau digidol sy'n:

 • Arwain gan werthoedd craidd
 • Canolbwyntio ar anghenion pobl
 • Ymatebol i newid
People discussing office functions
Gellir defnyddio'r Cwmpawd Diwylliant Digidol ar draws sefydliad neu ar gyfer ardaloedd penodol

 

Sut y gall helpu?

Gall y dull cynhwysfawr hwn helpu sefydliadau mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

 • Datblygu strategaeth ddigidol
 • Darganfod beth sy'n gweithio'n dda a beth sydd angen ei wella
 • Sefydlu ble i fuddsoddi, gan gynnwys ym maes datblygu sgiliau, technoleg a meithrin partneriaeth
 • Ymgorffori ymarfer digidol gorau

Sgiliau digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae lansiad y Cwmpawd Diwylliant Digidol yn dod wrth i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol gyhoeddi Sgiliau Digidol newydd ar gyfer Treftadaeth, sy'n anelu at wella galluoedd digidol ar draws y sector treftadaeth. Mae cyllid, hyfforddiant a chymorth ar gael i sefydliadau treftadaeth ac arweinwyr y sector.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r Cwmpawd Diwylliant Digidol yn un o'r ymrwymiadau a wnaethom  i wella galluoedd digidol yn ein sector yn dilyn adroddiad yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 2018 Culture is Digital.

Datblygwyd y Cwmpawd gan bartneriaeth dan arweiniad The Space a Creative Co-op, Culture24, The Audience Agency/Golant Innovation a Phrifysgol Caerlŷr.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...