Ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth y DU

Ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth y DU

"Does dim ots beth yw maint y prosiect, y peth pwysicaf yw effaith mae'r prosiect yn mynd i'w greu."

Ers i ni gael ein sefydlu yn 1994, rydym wedi buddsoddi £8.3biliwn mewn mwy na 49,000 o brosiectau ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac - yn fwy diweddar - cyllid rydym wedi'i ddosbarthu ar ran llywodraethau ledled y DU.

Gwyliwch ein fideo i archwilio'r newid cadarnhaol a pharhaol y mae ein cyllid wedi'i greu ar gyfer treftadaeth, pobl a chymunedau ledled y DU.

Dysgwch fwy am: