Rydyn ni'n gwneud newidiadau i'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am grant

Cyhoeddiad pwysig

Porth ymgeisio

Mae Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gau ar hyn o bryd. Byddwn yn dechrau ailagor yn raddol, gyda meini prawf diwygiedig, o 25 Tachwedd. Rhagor o wybodaeth. 

Darllenwch fwy am:

Ein hymateb i COVID-19 

Gallwch ddal ddefnyddio ein Porth Ymgeisio i:

  • Rheoli grantiau sy'n bodoli eisoes
  • Ymgeisio am:
  • Grantiau Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth 
  • Grantiau Cronfa Treftadaeth Gymunedol Gogledd Iwerddon
  • Grantiau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur (Cymru) 
  • Grantiau Coetiroedd Cymunedol (Cymru)
  • Grantiau Cronfa Adferiad Gwyrdd Cymru 

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 30 Tachwedd 2020