Rydyn ni'n gwneud newidiadau i'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am grant

Cyhoeddiad pwysig

Er mwyn diwallu anghenion uniongyrchol y sefydliadau yr ydym yn eu cefnogi yn ystod argyfwng COVID-19, rydym yn atal yr holl grantiau un cam dirprwyedig newydd (£3,000-£250,000) a grantiau ar lefel Pwyllgor (£250,000-£5m) tan o leiaf Hydref 2020.

Bydd unrhyw gais a gyflwynir yn ystod yr amser yma’n cael ei gau.

Os ydych eisoes wedi derbyn grant, gallwch fewngofnodi o hyd i'n porth ymgeisio i reoli eich grantiau presennol.