Rydyn ni'n gwneud newidiadau i'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am grant

Rydyn ni'n gwneud newidiadau i'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am grant

Ar gyfer prosiectau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Os yw eich prosiect wedi'i leoli yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Mewngofnodwch i'r porth ymgeisio

 

Ar gyfer prosiectau a leolir yn yr Alban

Ar 3 Chwefror 2020, lansiwyd fersiwn newydd o'r ffurflen gais am grant £3,000 i £10,000 ar gyfer prosiectau yn yr Alban.