Dr David Robinson

Dr David Robinson

David Robinson
Mae Dr David Robinson yn hanesydd pensaernïol sydd â diddordeb arbennig yn adeiladau'r Oesoedd Canol. Mae wedi cyhoeddi llawer o lyfrau ac erthyglau ar dreftadaeth adeiledig Cymru.

Wedi'i fagu yn ne Cymru, astudiodd David ym Mhrifysgol Cymru a chwblhaodd waith ôl-raddedig yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt. Dechreuodd ei yrfa fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Cymru.

Am bron i 30 mlynedd, bu David yn gweithio yn sector treftadaeth y wladwriaeth, yn gyntaf yn Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) ac yna English Heritage. Roedd yn ymwneud ag agweddau ar gadwraeth, a dehongli a chyflwyno'r casgliadau cenedlaethol o henebion hanesyddol i'r cyhoedd.

Mae David yn parhau i ddarlithio, addysgu ac arwain ymweliadau maes ledled Cymru, yn Lloegr ac mewn rhannau o Ewrop. Mae wedi gwasanaethu ar nifer o'r pwyllgorau a'r byrddau, gan gynnwys y prosiect Sistersiaid yn Swydd Efrog, Cymdeithas Archaeolegol Prydain, a Chorpws Cerflun Rhufeinig ym Mhrydain Fawr ac Iwerddon.

Mae David yn Gymrawd Cymdeithas Hynafiaethwyr Llundain ac yn Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol. Mae'n ddeiliad Medallion Alice Davis Hitchcock, a ddyfarnwyd gan Gymdeithas Haneswyr Pensaernïol Prydain Fawr.