Penderfyniadau Coetiroedd Bach yng Nghymru, Tachwedd 2023

Penderfyniadau Coetiroedd Bach yng Nghymru, Tachwedd 2023

Atodlen o Benderfyniadau a wnaed gan yr is-fwrdd Cymorth Grant nad yw'n dod o'r Loteri (is-set o Ymddiriedolwyr), 27 Tachwedd 2023.

Y Cynllun Grant Coetiroedd Bach

Cynllun grant sydd â'r nod o greu Coetiroedd Bach, fel rhan o Goedwig Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

Atodlen o benderfyniadau

#Coed3 Tegfan

Ymgeisydd: D W ac A M James

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £30,000 (100%).


#COED3 Coetiroedd Bach yn Ysgolion Caerdydd / #Coed3 Tiny Forests in Cardiff Schools

Ymgeisydd: Trees for Cities

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £160,000 (100%).


#COED3 Dyfi Dairy

Ymgeisydd: Sam Wren-Lewis

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £20,300 (100%).

 

#Coed3 Coetiroedd Bach – Wrecsam

Ymgeisydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £159,930 (100%).