Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £10,000 i £100,000

Ariannu Grantiau o £10,000 i £100,000

Pwysig

Mae grantiau'r Loteri Genedlaethol ar gyfer treftadaeth ar gau i geisiadau newydd tan 2021. Darllenwch fwy am ein rhaglenni ariannu

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio am grant o £10,000 i £100,000 os ydych yn:

 • sefydliad di-elw
 • perchennog preifat treftadaeth a phartneriaethau

Sut i ymgeisio

Darllenwch y canllawiau hyn cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych chi am y rhaglen grant £10,000 i £100,000 a'r mathau o brosiectau y gallwn ni eu hariannu.

Gallwch ymgeisio am grant rhwng £10,000 a £100,000 pryd bynnag y byddwch yn barod.

Os hoffech gymorth i ddatblygu eich syniad cyn i chi ddechrau eich cais llawn, gallwch gyflwyno ffurflen ymholiad prosiect.

 1. Darllenwch y dudalen yma

  Dilynwch y camau hyn a darllenwch y dudalen gyfan. Yn gyntaf, bydd angen i chi:

 2. Creu cyfrif

  Er mwyn ymgeisio bydd angen i chi ddefnyddio ein porth ymgeisio, os nad oes gennych gyfrif eto, bydd angen i chi:

 3. Ymgeisio am grant

  Byddwn yn ystyried eich cais ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn wyth wythnos.

  Dogfennau i'ch cynorthwyo i ymgeisio

  I fwrw ati gyda'ch cais

  Menwgofnodwch i'n porth ymgeisio