Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £3,000 i £10,000

Gwybodaeth am bwy all wneud cais am grant treftadaeth, terfynau amser a beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais.

Pwy all ymgeisio

Gallwch wneud cais am grant o £3,000 i £10,000 os ydych yn:

  • sefydliad dielw
  • perchennog preifat treftadaeth

Sut i ymgeisio

Darllenwch dros y dogfennau allweddol isod, ac yna cyflwynwch ffurflen gais

Pryd i ymgeisio

Ymgeisiwch am grant pryd bynnag y byddwch yn barod. Nid oes dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

Byddwn yn adolygu ac yn ystyried eich cais ac yn rhoi penderfyniad i chi mewn wyth wythnos.

Dogfennau allweddol i’ch cynorthwyo gyda’ch cais:

More like this...

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol ac ni allwn ariannu pob cais o ansawdd da a dderbyniwn.