Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £3,000 i £10,000

Ariannu Grantiau o £3,000 i £10,000

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio am grant o £3,000 i £10,000 os ydych yn:

 • sefydliad di-elw
 • perchennog preifat treftadaeth

Sut i ymgeisio

Darllenwch y canllawiau hyn cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych chi am y rhaglen grant £3,000 i £10,000 a'r mathau o brosiectau y gallwn ni eu hariannu.

Gallwch ymgeisio am grant rhwng £3,000 a £10,000 pryd bynnag y byddwch yn barod.

 1. Darllenwch y dudalen yma

  Dilynwch y camau hyn a darllenwch y dudalen gyfan. Yn gyntaf, bydd angen i chi:

 2. Creu cyfrif

  Er mwyn ymgeisio bydd angen i chi ddefnyddio ein porth ymgeisio, os nad oes gennych gyfrif eto, bydd angen i chi:

 3. Ymgeisio am grant

  Byddwn yn ystyried eich cais ac yn rhoi penderfyniad i chi o fewn wyth wythnos.

  Dogfennau i'ch cynorthwyo i ymgeisio

  I fwrw ati gyda'ch cais

  Menwgofnodwch i'n porth ymgeisio