Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Trysorau Treftadaeth 11 Ionawr 2022

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Trysorau Treftadaeth 11 Ionawr 2022

Pobl yn eistedd ar fainc mewn amgueddfa, yn pwyntio ac yn edrych ar arddangosfa
Rydym yn dechrau'r Flwyddyn Newydd drwy ddathlu treftadaeth gyfoethog ac amrywiol y DU – ac rydym am i chi gymryd rhan.

Ymunwch â ni ddydd Mawrth 11 Ionawr 2022 i nodi diwrnod #TrysorauTreftadaeth. Mae'n foment ar y cyfryngau cymdeithasol a sefydlwyd gennym i ddathlu prosiectau treftadaeth gwych o bob math yr ydym wedi'u cefnogi dros y blynyddoedd ledled y DU.

A mountain and lake scenery of Llyn Ogwen in Wales, covered in snow
Tirwedd aeafol syfrdanol Llyn Ogwen ger Bethesda, Gwynedd

Beth bynnag yw eich trysorau treftadaeth, cymerwch ran yn y sgwrs ar-lein ar y diwrnod. Gallai rhai syniadau gynnwys:

  • eitem gasglu ysbrydoledig
  • parc lleol y buoch yn ymweld ag ef drwy gydol y pandemig
  • yr anifeiliaid a welwch yn eich gardd
  • uchafbwynt amgueddfa 
  • stori dreftadaeth sy'n bwysig i chi neu'ch sefydliad

Efallai eich bod wedi mwynhau neu greu rhaglen dreftadaeth ar-lein arloesol, efallai yr hoffech ddweud diolch wrth eich staff a'ch gwirfoddolwyr treftadaeth, neu efallai yr hoffech chi gynhoeddi eich prosiect a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

The outside of Hillsborough Castle and its gardens in sunrise
Castell a gerddi hardd Hillsborough yng Ngogledd Iwerddon

Sut i gymryd rhan

Rhannwch eich #TrysorauTreftadaeth gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod ar 11 Ionawr a thagiwch @HeritageFundCYM /  @HeritageFundUK.

Postiwch lun ysbrydoledig a rhowch wybod i ni pam rydych chi wedi'i ddewis. Cofiwch archwilio'r hyn y mae pawb arall wedi'i ddewis hefyd. Byddwn yn rhannu detholiad o'r rhai gorau.

Allwn ni ddim aros i ddathlu ein holl drysorau treftadaeth anhygoel ledled y DU a gweld beth fyddwch chi'n ei rannu ar y diwrnod!

Porwch drwy enghreifftiau o'r gorffennol: #HeritageTreasures - Twitter Search / Twitter 

Dod o hyd i brosiectau eraill

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, neu os hoffech gael ffynhonnell ysbrydoliaeth arall, edrychwch ar rai o'r prosiectau gwych rydym wedi'u hariannu.