Job Opportunity: Archivist

INVITATION TO TENDER

ARCHIVIST

The Elan Links Landscape Partnership Scheme requires a qualified Archivist to develop and implement an archiving policy.

The successful applicant will have a strong track record in this type of work and  will be Archives and Record Association (ARA) accredited.

Indicative value of contract £12,000 inclusive of VAT (maximum)

The role is based at the CARAD Museum and Gallery, Rhayader.

Deadline for tenders is noon Wednesday 31st October 2018

For a detailed brief or more information, please contact

Stephanie Kruse, Cultural Heritage Officer Elan Links: People, Nature and Water, Elan Valley Trust, Elan Estate Office, Elan Village, Rhayader, LD6 5HP; tel: 01597 811527; email: stephanie.kruse@elanvalley.org.uk

 

 

GWAHODDIAD AR GYFER TENDRO

ARCHIFYDD

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Cysylltiadau Elan angen Archifydd cymwysedig i ddatblygu a gweithredu polisi archifo.

Fe fydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes blaenorol cryf yn y maes ac yn achrededig gyda Chymdeithas Archifau a Chofnodion (Archives and Record Association (ARA)).

Gwerth dangosiadol y cytundeb fydd £12,000 yn gynhwysol o TAW (mwyafswm).

Lleolir y swyddogaeth yn Oriel ac Amgueddfa CARAD Rhaeadr.

Terfyn amser ar gyfer y tendro yw hanner dydd, Dydd Mercher 31ain o Hydref 2018.

Am grynodeb manwl neu am ragor o fanylion cysylltwch â

Stephanie Kruse, Swyddog Diwylliant a Threftadaeth Cysylltiadau Elan: Pobl, Natur a Dŵr, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Swyddfa Ystâd Elan, Pentref Elan, Rhaeadr, LD6 5HP;

Ffôn: 01597 811527; ebost: Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk