Croeso

Newyddion a’r straeon diweddaraf

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

David Lemm's workshop at Tollcross Primary, 2015

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Dewiswch eich grant

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Roundhay Park, Leeds

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol a ni allwn ariannu pob cais da y byddwn yn eu derbyn.

Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal eich prosiect

Pa gam bynnag yr ydych, rydym yma i helpu ar hyd y ffordd.

Children playing at Auckland Castle

Hyrwyddo eich prosiect

Mae cael pobl i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o roi gwybod i bobl beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

Ein heffaith
pie graph icon
£8.3bn
wedi’i fuddsoddi yn nhreftadaeth ers 1994
megaphone icon
49,000
o brosiectau treftadaeth wedi’u cefnogi ers 1994
three people icon
14,700
o wirfoddolwyr wedi’u cefnogi drwy ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth
mobile phone icon
£2.5m
wedi’i fuddsoddi yn ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth
progress chart icon
£4m
wedi’i fuddsoddi mewn rhaglenni datblygu busnes a menter

Ein cefnogaeth i dreftadaeth anabledd...

Man wearing headphones using computer

Gwneud eich cynnwys ar-lein yn hygyrch i bawb

Canllaw digidol: cyflwyniad i hygyrchedd ar-lein
Group of people moving through nature using mobility scooters

Cynnwys ystod ehangach o bobl mewn treftadaeth

Cyngor: beth yw prosiect ‘cynhwysol'?
Mural showing lighthouse

Adrodd straeon trwy ffotograffiaeth

Picturing the Past: mynediad i dreftadaeth ar gyfer grwpiau sydd wedi'u hallgáu yn yr Alban
Two people looking at camera, one dressed in military uniform

Cipio hanes a natur cyfeillgarwch a pherthnasoedd

Our Social Networks: Capturing the nature of friendship and intimacy for people with learning disabilities