Croeso

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

David Lemm's workshop at Tollcross Primary, 2015

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Dewiswch eich grant

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Roundhay Park, Leeds

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol a ni allwn ariannu pob cais da y byddwn yn eu derbyn.

Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal eich prosiect

Pa gam bynnag yr ydych, rydym yma i helpu ar hyd y ffordd.

Children playing at Auckland Castle

Hyrwyddo eich prosiect

Mae cael pobl i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o roi gwybod i bobl beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

Ein heffaith
£8.3bn
wedi’i fuddsoddi yn nhreftadaeth ers 1994
49,000
o brosiectau treftadaeth wedi’u cefnogi ers 1994
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
14,700
o wirfoddolwyr wedi’u cefnogi drwy ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth
£2.5m
wedi’i fuddsoddi yn ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth
£4m
wedi’i fuddsoddi mewn rhaglenni datblygu busnes a menter