Croeso

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

David Lemm's workshop at Tollcross Primary, 2015

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Dewiswch eich grant

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Roundhay Park, Leeds

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol a ni allwn ariannu pob cais da y byddwn yn eu derbyn.

Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal eich prosiect

Pa gam bynnag yr ydych, rydym yma i helpu ar hyd y ffordd.

Children playing at Auckland Castle

Hyrwyddo eich prosiect

Mae cael pobl i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o roi gwybod i bobl beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

Our impact
pie graph icon
£8.3bn
invested in heritage since 1994
megaphone icon
49,000
heritage projects supported since 1994
three people icon
14,700
volunteers supported through our Heritage Emergency Fund
mobile phone icon
£2.5m
invested in our Digital Skills for Heritage initiative
progress chart icon
£4m
invested in business and enterprise development programmes

Prosiectau llwyddiannus rydym wedi'u hariannu

People gathered in a park surrounding a person with a microphone

Cyngor: beth yw prosiect ‘cynhwysol'?

Cyngor: beth yw prosiect ‘cynhwysol'?
Three people with dragon puppet

Learning Together: making collections accessible through multi-sensory stories

Dysgu Gyda'n Gilydd: gwneud casgliadau'n hygyrch drwy straeon amlsynhwyraidd
Four people smiling at camera

Pride in Suffolk’s Past: Sharing LGBTQ+ stories past and present

Pride in Suffolk's Past: Rhannu straeon LGBTQ+ y gorffennol a'r presennol
Person smiling at camera

Making heritage websites accessible to all

Making heritage websites accessible to all