Croeso

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

David Lemm's workshop at Tollcross Primary, 2015

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Dewiswch eich grant

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Roundhay Park, Leeds

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol a ni allwn ariannu pob cais da y byddwn yn eu derbyn.

Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal eich prosiect

Pa gam bynnag yr ydych, rydym yma i helpu ar hyd y ffordd.

Children playing at Auckland Castle

Hyrwyddo eich prosiect

Mae cael pobl i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o roi gwybod i bobl beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

Our impact
pie graph icon
£8.3bn
invested in heritage since 1994
megaphone icon
49,000
heritage projects supported since 1994
three people icon
14,700
volunteers supported through our Heritage Emergency Fund
mobile phone icon
£2.5m
invested in our Digital Skills for Heritage initiative
progress chart icon
£4m
invested in business and enterprise development programmes

Prosiectau llwyddiannus rydym wedi'u hariannu

An elaborate wicker wooden bench in an outdoors area flecked by snow

Creating a sustainable haven for wildlife and nature

Gofod Marw i Le Byw: Trawsnewid Mynwent Rectory Lane
People in a large outdoors swimming pool

Recognising some of the most ground-breaking sustainable practices in the sector

Pwll Penzance yn ennill Prosiect Cynaliadwy'r Flwyddyn yng Ngwobrau Amgueddfeydd + Treftadaeth