Diwrnod Rhyngwladol y Merched: dathlu arwr treftadaeth, Uzo Iwobi OBE

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2021, mae un o fenywod treftadaeth mwyaf ysbrydoledig y DU, yr Athro Uzo Iwobi OBE, yn rhannu ei syniadau ar dreftadaeth a'r menywod sy'n cefnogi'r sector.
Yr Athro Uzo Iwobi yn sefyll y tu allan

Mae Uzo Iwobi,o Abertawe, wedi cyfrannu'n eithriadol at dreftadaeth yn ei 30 mlynedd yn byw yng Nghymru. Ymhlith ei chyflawniadau niferus, sefydlodd Uzo ddwy elusen: Cyngor Hil Cymru a'r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd. Hi yw'r Cynghorydd Arbenigwyr dros Gydraddoldeb i Lywodraeth Cymru, ac mae hi'n athro ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Fe'i dewiswyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn gynharach eleni fel un o wyth 'arwr treftadaeth' yr oedd eu ffotograffau wedi'u taflunio ar Gôr y Cewri i gydnabod eu gwaith caled anhygoel a'u hymdrechion i gefnogi treftadaeth yn ystod y pandemig.

Yn y fideo yma, mae Uzo yn sôn am ei gwaith yn y sector treftadaeth a pham ei bod yn credu ei bod yn bwysig ein bod yn diogelu ac yn dathlu ein treftadaeth. Mae hi hefyd yn rhannu ei thaith o Nigeria i Gymru a'i hymateb i gael ei dewis fel arwr treftadaeth.

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, mae Uzo yn trafod pam ei bod yn teimlo ei bod yn bwysig bod menywod yn rhan o'r sector treftadaeth, ac yn rhannu detholiad o fenywod sy'n gweithio yn y sector sydd fwyaf ysbrydoledig iddi.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...