West Midlands: Committee decisions September 2018

Committee decisions for the Committee for the West Midlands held in September 2018.

Atodiad Maint
sesumreport201809.pdf254.59 KB 254.59 KB

More like this...

Buddion

Buddion Oriau a gwyliau Ar gyfer swydd lawn amser, bydd gweithwyr fel arfer yn gweithio 5 niwrnod yr wythnos o 40 awr, gan gynnwys un awr ar gyfer cinio, sy’n ddi-dâl. Darperir gwyliau blynyddol o 26 diwrnod, a fydd yn codi i 31 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth cyfrifiadwy, yn ogystal â gwyliau

Cydnerthedd sefydliadol – canllaw arfer da

Cyflwyniad Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ystyried sut y gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) eich cefnogi i wneud eich sefydliad yn fwy cydnerth neu ymgymryd â’r gwaith o reoli treftadaeth. Gallech fod yn chwilio am gyllid i feithrin gallu neu gyflawni newid strategol sylweddol drwy feithrin

Deall eich treftadaeth

Mae'r ddogfen yma’n rhoi arweiniad cryno ynghylch deall treftadaeth eich gwrthrych, eich lle neu'ch safle. Drwy ystyried yr holl wahanol agweddau ar dreftadaeth, y gobaith yw y bydd gennych yr holl offer a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i helpu pobl i ymgysylltu'n llawn â'ch prosiect. Byddwch