Templedi cynllun prosiect

Templedi cynllun prosiect

Gofynnwn i chi gwblhau'r templed cynllun prosiect yma fel y gallwn weld sut rydych yn bwriadu rheoli eich prosiect a chysylltu'r holl dasgau a gweithgareddau gyda'i gilydd mewn ffordd resymegol.

Byddwn yn gofyn i chi gasglu data drwy gydol eich prosiect i fesur llwyddiant eich cynlluniau a gofyn i chi fyfyrio arnynt yn eich gwerthusiad prosiect.

Dyma un o rannau pwysicaf eich cais ac rydym yn argymell eich bod yn defnyddio templed y cynllun prosiect a ddarperir.

Rydym yn argymell bod eich cynllun prosiect mewn trefn gronolegol. Dyma lle rydych chi'n dweud wrthym am y pethau y bydd eich prosiect yn eu gwneud a'u cynhyrchu. Dywedwch wrthym beth fydd allbynnau eich prosiect a chynnwys rhifau lle gallwch.

Pan gaiff ei lenwi, dylai'r tabl roi cynllun realistig i chi a'ch cydweithwyr ar gyfer cyflawni eich prosiect. Fodd bynnag, deallwn fod y cynllun yn debygol o newid a gwella wrth i'ch prosiect ddatblygu.